COLABORA

  • Consellería de Cultura e Turismo
  • Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
  • CTV, SA
  • Pilar Corredoira
  • Gráficas Garabal

Na contrución do Centro Infantil Hewar, contamos tamén coa colaboración do Concello de Oleiros e da Direción Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea