FUNDACION ARAGUANEY

   A Fundación Araguaney é unha entidade cultural privada sen ánimo de lucro que naceu en 1984 en Santiago de Compostela, aínda que o seu eido de actuación comprende todo o Estado español. Dotado dun gran valor simbólico, o seu nome fai referencia á árbore nacional de Venezuela, o araguaney, que produce unha gran cantidade de flores douradas entre os meses de febreiro e abril. Moi resistente, esta árbore, que pode chegar a acada-los 12 metros de altura, é quen de saír adiante en condicións duras en extremo.

 

   A Fundación, que este ano celebra o seu 25 aniversario, depende do Grupo Empresarial Araguaney, que cre na necesidade de desenvolver e potenciar unha contribución activa e voluntaria que repercute en beneficio da comunidade á que pertence. A Responsabilidade Social Corporativa, tamén coñecida como Responsabilidade Social Empresarial, persegue un novo equilibrio entre as dimensións económica, social, cultural e ambiental.

 

   En 2004, coincidindo co 20 aniversario da súa creación, a Fundación Araguaney pasou a denominarse Fundación Araguaney – Ponte de Culturas, aludindo ao obxectivo primeiro da entidade: o achegamento entre as culturas española, hispanoamericana e árabe.

 

  Dende 2008, a Fundación é Membro da Alianza Mundial para a Diversidade Cultural da UNESCO. Todo un recoñecemento que a invita a seguir traballando coa esperanza de seguir adiante.

La Fundación Araguaney es una entidad cultural privada sin ánimo de lucro que nació en 1984 en Santiago de Compostela, aunque su ámbito de actuación comprende todo el Estado español. Dotado de un gran valor simbólico, su nombre hace referencia al árbol nacional de Venezuela, el araguaney, que produce una gran cantidad de flores doradas entre los meses de febrero y abril. Muy resistente, este árbol, que puede llegar a alcanzar los 12 metros de altura, es capaz de salir adelante en condiciones sumamente duras.

 

   La Fundación, que este año cumple su 25 aniversario, depende del Grupo Empresarial Araguaney, que cree en la necesidad de desarrollar y potenciar una contribución activa y voluntaria que revierta en beneficio de la comunidad a la que pertenece. La Responsabilidad Social Corporativa, también conocida como Responsabilidad Social Empresarial, persigue un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social, cultural y ambiental.

 

   En el año 2004, coincidiendo con el 20 aniversario de su creación, la Fundación Araguaney pasó a denominarse Fundación Araguaney – Puente de Culturas, en alusión al objetivo principal de la entidad: el acercamiento entre las culturas española, hispanoamericana y árabe.

 

   Desde 2008, la Fundación es Miembro de la Alianza Mundial para la Diversidad Cultural de la UNESCO. Todo un reconocimiento que la invita a seguir trabajando con la esperanza de seguir adelante.