PROXECTO / PROYECTO

FUNDACIÓN ARAGUANEY - PUENTE DE CULTURAS
   

   A Fundación Araguaney-Puente de Culturas, destinará os fondos recadados coa venda das obras da exposición e do libro “Arte e Palabra pola Paz” ó programa Vacacións en Paz e á construción do Centro Infantil Hewar, en Nablus, Cisxordania.

   A Fundación Araguaney quere dar as grazas a todos os que participaron de forma desinteresada en “Arte e Palabra pola Paz”: ós que nos regalaron a súa ‘palabra’, ós que nos regalaron a súa ‘arte’ e en especial á nosa amiga Pilar Corredoira, sempre disposta a dedicar o seu tempo á solidariedade con Palestina. Á imprenta Garabal pola súa xenorosidade e paciencia.


   Queremos tamén agradecerlle á Direción Xeral de Xuventude e Voluntariado e á Consellería de Cultura e Turismo a súa colaboración neste proxecto. Á
Direción Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea e ó Concello de Oleiros pola súa axuda na construción do Centro Infantil Hewar.
    
    Os nenos son as principais vítimas do conflito palestino – israelí

FUNDACIÓN ARAGUANEY - PUENTE DE CULTURAS

 

   La Fundación Araguaney – Puente de Culturas, destinará los fondos recaudados con la venta de las obras de la exposición y del libro “Arte y Palabra por la Paz” al programa Vacaciones en Paz y a la construcción del Centro Infantil Hewar, en Nablus, Cisjordania.

   La Fundación Araguaney quiere dar las gracias a todos los que han participado de forma desinteresada en “Arte y Palabra por la Paz”: a los que nos han regalado su “palabra”, a los que nos han regalado su “arte” y en especial a nuestra amiga Pilar Corredoira, siempre dispuesta a dedicar su tiempo a la solidaridad con Palestina. 

  La Fundación Araguaney quiere dar las gracias a todos los que participaron de forma desinteresada en “Arte y Palabra por la Paz”: los que nos regalaron su ‘palabra’, los que nos regalaron su ‘arte’ y en especial a nuestra amiga Pilar Corredoira, siempre dispuesta a dedicar su tiempo a la solidaridad con Palestina.  A la imprenta Garabal por su generosidad y paciencia.


   Queremos también agradecerle a la Direción Xeral de Xuventude e Voluntariado y a la Consellaría de Cultura e Turismo su colaboración en este proyecto. A la
 Direción Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea e al Ayuntamiento de Oleiros por su ayuda en la construcción del Centro Infantil Hewar.


    Los niños son las principales víctimas del conflicto palestino - israelí

Escribir comentario

Comentarios: 0